Delfts blauw tegeltje zeefdrukken

1/5

Deze workshop duurt 2,5 uur en tijdens de workshop serveren wij een zoete high tea met heerlijke hapjes van Sevenhills.

 

Kosten:

3 of 4 deelnemers € 87,50 pp

5 t/m 8 deelnemers € 77,50 pp

[exclusief verzendkosten]


Boek een workshop voor op een woensdag of donderdag en ontvang 10% korting!

Voor workshops in de avonduren of op zondag rekenen wij een extra toeslag van € 15,- extra per deelnemer. 

Delft, beroemd wegens haar mooie karakteristieke binnenstad, Willem van Oranje, Vermeer en… Delfts blauw! (En Atelier Indrukwekkend natuurlijk!)


Tijdens deze workshop gaan we 2 eeuwenoude ambachten combineren; we gaan namelijk Delfts blauwe tegeltjes zeefdrukken.


De inktkleur en het formaat van het tegeltje staat vast, maar natuurlijk ga je met jouw eigen ontwerp aan de slag, welke we je leren afdrukken dmv de zeefdruktechniek!

Zeefdrukken is een mooie ambachtelijke druktechniek, waarmee je kunt drukken op bijna alle ondergronden, dus ook op keramiek.

We gaan jouw ontwerp op maarliefst 3 tegeltjes zeefdrukken + een aantal kaarten.

Na afloop moeten jouw tegeltjes nog afgebakken worden, maar de handgedrukte kaarten kunnen natuurlijk meteen mee naar huis!


Aan het eind van deze workshop kun je jouw gegevens achterlaten en de volgende keuze maken:

  • Je haalt jouw afgebakken tegeltjes op in de winkel  = € 0,-*

  • Je laat jouw afgebakken tegeltjes versturen naar jouw adres = € 7,50 per persoon**

  • Je laat alle tegeltjes van jullie groep gezamenlijk naar 1 adres versturen € 15,-**

* We sturen je een mailtje na het afbakken van de tegels, svp binnen 2 weken na ontvangst van de mail jouw werk komen afhalen.

** Het versturen van de tegeltjes is op eigen risico.
We doen natuurlijk ons uiterste best ze zo goed mogelijk in te pakken en veilig mogelijk te versturen.


Tijdens onze indrukwekkende workshops gaat het om het ontdekken en beleven van een ambachtelijke druktechniek. Na afloop ga je natuurlijk met jouw eigen afdrukken op papier, een goed gevulde goody-bag en een heleboel inspiratie naar huis!De tegeltjes afbakken neemt altijd risico’s met zich mee. Het kan gebeuren dat een werk ploft in de oven, of dat glazuur andere kleuren aanneemt. We gaan uiteraard zorgvuldig met al het werk om.
 

Delft, famous for its beautiful characteristic city centre, Willem van Oranje, Vermeer and… Delft Blue! (And Atelier Indrukwekkend of course!)


During this workshop we will combine 2 ancient crafts; we are going to screen print Delft blue tiles.


The ink color and the size of the tile are fixed, but of course you get to work with your own design, which we then teach you to print using the screen printing technique!

Screen printing is a beautiful traditional printmaking technique, with which you can print on almost all surfaces, including ceramics.

We will screen print your design on no less than 3 tiles + a number of cards.

Afterwards, your tiles still have to be fired in our kiln, but the hand-printed cards can be taken home right away!


At the end of this workshop you can leave your details and make the following choice:

  • You pick up your baked tiles in the store = € 0,-*

  • You have your baked tiles sent to your address = €7.50 per person**

  • You have all tiles of your group sent together to 1 address € 15,-**

* We will send you an email after the tiles have been fired, please come and collect your work within 2 weeks after receiving the email.

** Shipping the tiles is at your own risk.

We do our very best to pack them as well as possible and send them safely.


Our impressive workshops are about discovering and experiencing a traditional printmaking technique. Afterwards you will go home with your own prints on paper, a well-filled goody bag and a lot of inspiration!Firing the tiles always involves risks. It can happen that a work explodes in the kiln, or that the glaze takes on different colours. Of course we handle all the work with care.