OP LOCATIE: Botanisch drukken en meer...

IMG_6813_edited.jpg

Deze workshop duurt 2,5 uur 

en kost € 30,- per deelnemer inclusief btw, met een minimum van 5 deelnemers.

​​Voor een Indrukwekkende workshop op locatie buiten Delft worden er voorrijkosten gerekend.

Zuid-Holland= € 35,- ex btw

Noord Holland, Utrecht, Noord-Brabant= € 65,- ex btw

Overige provincies= € 85,- ex btw

België Vlaams= € 100,- ex btw

België Waals= € 125 ex btw

Heb je wel eens geprobeerd een herfstblad of een mooie veer af te drukken? Met materialen die we rond het huis en atelier vinden kun je hele mooie dingen maken! Met de juiste inkten en een echte drukpers is er van alles mogelijk.

 

Voor deze workshop is het mogelijk van alles en nog wat vanuit thuis mee te nemen.

Tijd om de handen uit de mouwen te steken! Een leuke experimentele workshop waarbij verrassende resultaten tevoorschijn komen. 

 

Tijdens deze workshop komen diverse verrassende druktechnieken aan bod, zoals materiaaldruk, monotype, draadkunst, stempelen met ongewone objecten en meer.

Na afloop ga je natuurlijk met jouw eigen afdrukken op papier,​een goed gevulde goody-bag en een heleboel inspiratie naar huis.

Have you ever tried to print a pretty leaf or a nice feather? With materials that we find around the house and studio you can make beautiful things! With the right inks and a real printing press, anything is possible.

 

For this workshop it is possible to take anything and everything from home.

Time to roll up your sleeves! A fun experimental workshop where surprising results emerge.

 

During this workshop several surprising printmaking techniques will be tried, such as material print, monotype, wire art, stamping with unusual objects and more.

 

Afterwards you'll go home with your own prints on paper, a well-filled goody-bag and a lot of inspiration.